nedeľa 31. januára 2010

Sila faktov / Úvod

Po prečítaní práce Petra Ratkoša, ktorá je pojednaním o faktoch plným hnevu[1] som si pripadal ako by som sa zrazu ocitol uprostred náboženského sporu niekde v období reformácie. Úprimne priznávam, že som chcel odpovedať podobným štýlom. Nakoniec som sa rozhodol, že ako akademikovi mi neprináleží odpovedať spôsobom aký zvolil Dr.Ratkoš, nakoľko tvrdenia, ktoré som uviedol vo svojej práci neboli založené na emóciach ale na historických faktoch.[2] Bol som uprostred odpovede na obvinenia Dr.Ratkoša, keď som si uvedomil, že pokračovať spôsobom "obvinenie a následné popretie" je nezmyselné. Nemôžem však nechať jeho obvinenia bez odpovede ale zároveň si želám aby sa moja odpoveď niesla v priateľskejšom tóne bez vzájomných animozít. Aby som toho dosiahol, vo svojej odpovedi Dr. Ratkošovi použijem nasledujúcu metódu:


 1. moja odpoveď bude viac ako len všeobecnou výmenou názorov
 2. moja odpoveď musí byť zrozumiteľná nielen maďarským historikom ale takisto ostatným historikom, ktorí sa zaoberajú históriou strednej Európy, špeciálne obdobím raného stredoveku
 3. namiesto tradičnej metódy rozboru tvrdení a hypotéz predchádzajúcich historikov, zrozumiteľne sformulujem predmetné otázky v sporných oblastiach a objasním udalosti na základe faktov

Nebudem odpovedať na Petrove Ratkošove námietky v poradí v akom ich uvádza on ale sformulujem svoje odpovede podľa predmetného sporu. Zoskupím námietky podľa tém a tak ich vpodstate zodpoviem všetky. Uvediem námietku a potom k nej sformulujem svoju odpoveď. Vrámci tém budú jednotlivé námietky očíslované. Keďže Dr.Ratkoš kladie väčší dôraz na určité sporné body, niektoré moje odpovede budú dlhšie.

>>Prehľad sporných bodov ︽Obsah


[1] V mojom článku nazvanom “Az ősi Nyitra a kortársak híradásai és a történészek elképzelései nyomán” (Stredoveká Nitra očami dobových kronikárov a historikov), ktorý bol publikovaný v Issue No. 2, 1976, v Literárnej review Irodalmi Szemle, v Bratislave Československo, som poskytol pohľad, ktorý sa radikálne líši od pohľadu slovenských historikov. Uviedol som veľké množstvo nových pozorovaní založených na dobových pôvodnych písomných zdrojoch , ktoré vykresľujú obraz územia dnešného juhozápadného Slovenska a najdôležitejšie historické udalosti v okolí mesta Nitra v období medzi rokmi 21 a 1111. Takmer o poldruha roka po zverejnení článku 5.júla 1977, Dr. Peter Ratkoš, DrSc. z historického ústavu SAV, zaslal článok do Literárnej review, ktorý spochybňoval moje pozorovania histórie územia v okolí Nitry. Tento článok bol zverejnený v júni 1978, str. 550-568.

[2] Nasledujúci zoznam obsahuje najzavážnejšie obvinenia Petra Ratkoša voči mojej osobe:

 1. nespomenul som aktuálnu pravdu
 2. nezobral som do úvahy výsledky výskumov československých archeológov
 3. moje závery sú chybné
 4. nemôžem byť nazývaný "akademik"
 5. moje závery nemôžu byť nazývané "vedecké"
 6. som antislovan
 7. nespolupracujem a manipulujem s faktami
 8. moja metodológia je iracionálna
 9. píšem nekritickým spôsobom
 10. rozširujem výmysly
 11. píšem zavádzajúce tvrdenia o minulosti
 12. neriadim sa zvyklosťami vlastnými historikom
 13. rozširujem pochybné teórie
 14. som zaujatý alebo predpojatý
 15. moja historická analýza je nesprávna
 16. moja metodológia je chybná
 17. vytváram vykonštruované závery
 18. často dezinterpretujem dobové zdroje a popieram niektoré z nich
 19. rozširujem polopravdy
 20. moje metódy sú puntičkárske
 21. nie som skutočný historik
 22. úmyselne prekrúcam fakty
 23. ignorujem dobové zdroje
 24. robím množstvo chybných tvrdení
 25. som príliš vzdialený od vedeckých metód

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov