nedeľa 31. januára 2010

Sila faktov / Prehľad sporných bodov


 1. Kráľovstvo Kvádov
  1. Územie kráľovstva Kvádov
  2. Vanniovo kráľovstvo alebo kráľovstvo Kvádov ?
 2. Kedy sa objavili Slovania na území Slovenska ?
  1. Písomné dôkazy
  2. Migrácia Slovanov a val Germánov
  3. Prepojenie medzi historickým poznaním a archeológiou
 3. Kde sa nachádzala Samova "ríša" ?
  1. Nachádzala sa Samova krajina v susedstve Durínska ?
  2. Čo potvrdzuje životopis Sv.Amanda biskupa ?
  3. Prípad srbského kniežaťa Dervana
 4. Avari alebo avarskí Slovania ?
  1. Písomné záznamy Joannesa Ephesinusa o Avaroch a Slovanoch
  2. Nepretržité nepriateľstvo medzi Slovanmi a Avarmi
  3. Písomné záznamy Konstantina Porfyrogennetosa o Avaroch a Slovanoch
   1. Presnosť citácie
   2. "Slovania, ktorí sa i Avarmi nazývajú"
  4. O pohrebisku v Devínskej Novej Vsi
  5. O pohrebných zvykoch Slovanov a Avarov
 5. Provincia Avarov vo Franskej ríši (805 - 900)
  1. Územie provincie Avarov
  2. O názvoch miest Vrakúň a Vrakuňa
  3. Kto bol Izaiáš Chán (chybné čítanie Canizauci)
  4. Známi sufragáni provincie Avarov (833 - 904)
  5. Kde bolo sídlo sufragána provincie Avarov? (Kirchbach/Vetvár - Podunajské Biskupice)
  6. Boli Avari gramotní ?
 6. O umiestnení Veľkej Moravy

  Keďže som publikoval článok o predmetnej otázke vo Valóság review (XXI. Issue No. 11) súborne v ôsmich bodoch, považujem za zbytočné citovať uvedený materiál na tomto mieste. Tento článok sa objavil v USA:

  1. "About the Location of Great Moravia: a Reassessment". Duquesne University Studies in History. General Editor: S. B. Vardy, 1982. Pittsburgh, PA. USA
  2. "Nagy Morávia fekvéséről". (About the Location of Great Moravia) Püski-Corvin, New York, 1982. Táto publikácia je presným prepisom článku, ktorý sa objavil v budapeštianskom Valóság v roku 1978 a ktoré boli prednesené na XVI.Historickom fóre univerzity Duquesne, 1982. Ďalšia prednáška "Nagy Morávia fekvése a diocesis Pannoniarum 295-900 közti területi alakulásának és a püspökök rezidenciális kötelmének a fényében" ( The Location of Great Moravia in the light of the connections between the Residences of the Bishops and the establishment of the Diocese of Pannonia between 295 and 900) ukončila diskusiu.
 7. V súvislosti so stredovekou Nitrou (8 bodov)
 8. O dvoch dôležitých sporných otázkach
  1. Je správne považovať Moravu za centrum periodizácie dejín ?
  2. Otázka presnosti štatistických údajov v posledných dvoch slovenských historických syntézach (1961 a 1971).
 9. Menej dôležité otázky (17 bodov)
 10. Niektoré body, v ktorých sa Peter Ratkoš nemýli
 11. Záver

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov