utorok 23. marca 2010

Sila faktov / Kde sa nachádzala Samova "ríša" ?

Hypotéza slovenských výskumníkov, o ktorej sme sa už zmienili a podľa ktorej Slovania osídlili územie Čiech, Moravy a Karpatskej kotliny v 4.storočí, navádza k tomu, že prvý pokus Slovanov o vytvorenie štátneho útvaru, krajiny franského kupca Sama sa musel uskutočniť na území dnešného Československa.[28]
Historik Fredegar Scholastik, ktorý bol takmer súčasníkom Sama, ho nazýva kráľom Winidov.[29] Žiaľ, Fredegarova kronika neobsahuje žiadnu geografickú informáciu týkajúcu sa umiestnenia Samovej krajiny. Druhý historický zdroj informácií, ktorý popisuje aktivity kráľa Frankov, Dagoberta, prevzal informácie od Fredegara[30] a preto v ňom nenájdeme nič nové. Tretí a zároveň posledný historický zdroj, v ktorom nájdeme zmienku o Samovi sú už spomenuté pamäti biskupa zo Salzburgu (Soľnohrad) - Conversio z roku 871 n.l.

A práve v pamätiach, narozdiel od Fredegarovej kroniky, môžeme nájsť presný geografický opis: "V časoch slávneho kráľa Frankov, Dagoberta, Slovan nazývaný aj Samo, zostal v Karantánii a stal sa vládcom tamojších ľudí."[31]

K tomu aby sme mohli určiť vierohodnosť zdroja by sme mali vedieť, že salzburská diecéza bola založená 35-40 rokov po smrti Sama, ktorý vládol v období medzi rokmi 623 a 658. A tak informácie zo Salzburgu sú takmer dobové. Navyše, salzburské biskupstvo vyslalo v rokoch 748-784 do Karantánie misionárov a tak lokálna história im musela byť známa. Museli takisto poznať lokálne cirkevné záznamy, ktoré boli vyhotovované salzburským biskupským vikárstvom. Autor Conversio, ktoré bolo vyhotovené biskupským vikárstvom v Salzburgu, musel poznať autentické záznamy nielen z Karantánie ale aj z celého biskupstva.

Napriek tomu sa Peter Ratkoš pokúša v dvoch vetách zdiskreditovať salzburské pamäte. Preskúmajme obe tvrdenia oddelene.

>>Nachádzala sa Samova krajina v susedstve Durínska ? ︽Obsah


[28] pozri "Školní atlas světových dejin" vydaný v roku 1971 (Kartografia Praha), v ktorom môžeme nájsť "Samovu ríšu" na str. 11. Podľa mapy, územie pokrývalo väčšiu časť dnešného západného Slovenska.

[29] FREDEGARI CHRONICON. Cap. IV. vers. 48. – MMFH. I. 20.

[30] GESTA DAGOBERTI I. REGIS FRANCORUM.

[31] "Temporibus gloriosi regis Francorum Dagoberti Samo nomine quidam Sclavus manens in Quarantanis fuit dux gentis illius." – CONVERSIO. Cap.4 – MMFH. III. 299

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov