utorok 23. marca 2010

Sila faktov / Čo potvrdzuje životopis Sv.Amanda biskupa ?

Okrem Fredegara, Peter Ratkoš takisto cituje z práce Baudemundusa "Život svätého Amanda, biskupa z Maastrichtu" aby sa pokúsil dokázať, že väčšina územia krajiny Sama sa nachádzala na území Československa. Podľa neho životopis potvrdzuje, že Slovania, ktorých biskup v roku 630 n.l. navštívil, žili na území nachádzajúcom sa severne od Dunaja medzi mestami Passau a Ostrihom tj. územie, ktoré je čiastočne na Slovensku (Felvidék). Autor životopisu bol žiak Sv.Amandusa, volal sa Baudemundus a životopis napísal v roku 680 n.l.

Ďalej sa pozrime nato čo sa v životopise píše o činoch svätého Amandusa z roku 630: "... dopočul sa o Slovanoch a ich pomýlenej viere, ktorí uviazli v diablovej sieti, dúfajúc, že zomrie ako mučeník prekročil Dunaj a putoval po krajine slobodne šíriac zvesť o Kristovom evanjeliu medzi pohanmi."[36]


Kľúčom k porozumeniu textu je odpoveď na nasledujúce otázky: Z ktorého miesta sa Sv.Amandus, biskup, na svoju misiu vydal a v akom smere prekročil Dunaj? Môžeme dať uspokojivé odpovede na obe otázky. Svätý Amandus prebýval v Maastrichte na území Belgicka a ako sa môžeme dozvedieť zo životopisu, vrátil sa tam potom ako neuspel v šírení evanjelia medzi Slovanmi. Povšímnúc si fakt, že Belgicko sa nachádza na sever od Dunaja, svätý Amandus musel navštíviť pri svojej misii Slovanov žijúcich na juhu od Dunaja vzhľadom na fakt, že prekročil rieku. Kedže jeho misijná cesta sa uskutočnila v roku 630 n.l. jej cieľom musela byť krajina kupca Sama (623-658), ktorá sa nachádzala na južnej strane Dunaja.

Na základe dôkazov zo životopisu svätého Amandusa vieme, že Samova krajina sa nachádzala na južnej strane Dunaja. Karantánia sa nachádzala na oboch stranách rieky Dráva a to od jej prameňa až po približne sútok s riekou Mura tj. na území medzi riekami Dráva a Mur na juh od rieky Dunaj.

Ako dôsledok uveďme, že Petrov Ratkošov domnelý dôkaz, ktorý uvádza pri dvoch príležitostiach - v prvej sa odkazuje na žiaka Baudemundusa a v druhej na životopis svätého Amanda, vpodstate dokazuje opak toho, čo autor zamýšlal.

>>Prípad srbského kniežaťa Dervana ︽Obsah


[36] "...audivit, quod Sclavi, nimiro errore decepti, a diaboli laqueis tenerentur oppressi, maximeque martyrii palmam se adsequi posse confidens, transfraetato Danubio, eadem circumiens loca, libera voce evangelium Christi gentibus praedicabat."VITA S. AMANDI EPISCOPI TRAIECTENSIS, AUCTORE BAUDEMUNDO Cap. 16. – MMFH. II. 49-50

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov