streda 28. apríla 2010

Sila faktov / Avari alebo avarskí Slovania ?

Ak slovenskí archeológovia a historici predpokladajú, že príchod Slovanov do Karpatskej kotliny nastal v 4. a 5. storočí n.l. potom musia takisto predpokladať, že Avari boli postupne asimilovaní. Avarské archeologické nálezy zo 6. až 8. storočia sú spochybňované aj kvôli tomu lebo z rovnakého obdobia pochádza iba veľmi málo slovanských nálezov.
Teória o postupnej asimilácia Avarov má svoj pôvod v období romantizmu a slovenského národného obrodenia. V uvedenom období bola všeobecne prijímaná predstava o tom, že pôvodní obyvatelia Karpatskej kotliny boli Slovania. Kedže teória sa neopierala o žiadne historické písomnosti, romantici sa zhodli na tom, že Slovania žijúci v Karpatskej kotline museli byť známi pod iným pomenovaním. A tak sa v roku 1867 zrodila dácko-slovanská (slovenská) teória kontinuity, ktorá sa stala súčasťou slovenskej tradície.[40]

Od čias slovenského národného obrodenia sa datovanie príchodu Slovanov na územie Slovenska pohybovalo v rozpätí od 1.storočia p.n.l. po 4. a 5. storočie n.l. Slovenská historiografia sa však v poslednom polstoročí stala objektívnejšou. Navzdory pozorovanému vývoju, nemôžeme považovať súčasný stav za konečný, zvlášť v prípade určenia skorého príchodu Slovanov na územie Slovenska - tak ako sme uviedli v kapitole II odstavec 3 - jedná sa totiž stále o dohad bez akýchkoľvek autentických dôkazov.

Táto masovo rozšírená teória o poslovančení Avarov sa stala dokonca oficiálnou "dogmou" navzdory tomu, že existenciu väčšieho počtu Slovanov v Karpatskej kotline sa zatiaľ stále nepodarilo dokázať. Naše slová sú potvrdzované aj meniacou sa terminológiou súvisiacou s predmetnou otázkou. Tí slovenskí historici, ktorí obhajujú prebudenie sa nacionalizmu, v súvislosti so zavádzaním teórie o poslovančených Avaroch, stále rozprávajú o Avaroch. V 50-tych rokoch 20. storočia používajú pomenovanie avarskí Slovania, kým v 60-tych rokoch slovanskí Avari. Posledné z uvedených pomenovaní zostáva v očiach čitateľa neznalého historické skutočnosti, fakticky pomenovaním národa hoci hypotéza zostáva stále nedokázaná.

V kapitole II sme uviedli najdôležitejšie dobové historické zdroje, ktoré jasne dokazujú to, že Slovania začali osídlovať Karpatskú kotlinu vo väčšom počte počas obdobia Avarského kaganátu a to až v rokoch 795-805 n.l. Ďalej preskúmame iba údajné vzájomné spolužitie Slovanov a Avarov.

>>Písomné záznamy Joannesa Ephesinusa o Avaroch a Slovanoch ︽Obsah


[40] SASINEK FRANKO: Dejiny dávnych národov na území terajšieho Uhorska (A régebbi népek története a mai Magyarország területén.)(The History of the Older Peoples in the present territory of Hungary) 1. vydanie: Szakolca 1867., 2. vydanie: Túrócszentmárton 1878. 153. old. (toto vydanie používame)

1 komentárov:

O 1. júla 2017, 10:10 , Blogger Unknown povedal(a)...

Tato rozpravka o stahovani narodov je davno vyvratena testami Y-DNA

 

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov